Έπειτα από την υπ' αριθμ. 1123/10-10-2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου των Απανταχού Ζατουνιτών ορίζεται ως ακολούθως και έχει προσωρινή διάρκεια 6 μηνών:

 

 

Πρόεδρος Ιωάννης Δρούλιας
Αντιπρόεδρος Μιχάλης Νικολάτος
Γεν.Γραμματέας Γεώργιος Πισιμίσης
Ταμίας Νικόλαος Κοροβέσης
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων

Αικατερίνη Χατζηγιαννούλη

 Μέλη

Αργυρώ Αθανασιάδου

Πέτρος Ηλιόπουλος