Το Δημοτικό Σχολείο της Ζάτουνας ανεγέρθη το 1919 με δαπάναις των Αντώνη ντωνακόπουλο και Γεώργιο Πραπόπουλο...