Διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος "ΔΩΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΗΤΡΌΠΟΥΛΟΥ" είναι το εκάστοτε Διοικιτικό Συνβούλιο του Συνδέσμου των Απανταχού Ζατουνιτών.