Η Διαχειριστική επιτροπή του Κληροδοτήματος Ιωάννου Οικονομόπουλου αποτελείται από:

  1. Τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου της Ζάτουνας
  2. Τον Ιερέα της Ζάτουνας
  3. Τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου της Ζάτουνας.