Το Κληροδότημα Π.Χ. Λυμπερόπουλου συστάθηκε το 1947 από τον Ζατουνίτη γιατρό Παναγιώτη Λυμπερόπουλο, προκειμένου, σύμφωνα με την επιθυμία του, η περιουσία του να αξιοποιηθεί για την ανέγερση Ξενοδοχείου στην Ζάτουνα.

Το όνειρο του έγινε πραγματικότητα μετά από 69 ολόκληρα χρόνια και πολλούς αγώνες Ζατουνιτών αλλά κυρίως της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος, Πρόεδρος της οποίας είναι ο Γιάννης Χαραλ. Μπιτούνης.

 

Το Ξενοδοχείο «Αρχοντικό Ανυφαντή» είναι πλέον έτοιμο και μας περιμένει!!!