Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του απερχόμενου Δ.Σ. του Συνδέσμου των Απανταχού Ζατουνιτών ανέλαβαν πρωτοβουλία για τη σύσταση ενός προσωρινού Δ.Σ. από Ζατουνίτες κοινής αποδοχής, έτσι ώστε να οδηγηθεί ο σύλλογός μας σε νέες εκλογές, έπειτα από τις παραιτήσεις τριών εκλεγμένων μελών.

 

Προς:

Όλα τα μέλη

Α) του απελθόντος ΔΣ (2014-2016) και

Β) του νέου ΔΣ του «Συνδέσμου Απανταχού Ζατουνιτών»(αρχαιρεσίες 21/2/2016).

 

Κοιν: Όλα τα μέλη του Συνδέσμου

Αθήνα 05 Μαρτίου 2016

ΘΕΜΑ : Ορισμός προσωρινής διοίκησης στον «Σύνδεσμο Απανταχού Ζατουνιτών».

Αγαπητοί συμπατριώτες,

Επειδή, όπως ενημερωθήκαμε - ύστερα και από τις παραιτήσεις 3 μελών του νεοεκλεγέντος ΔΣ του Συνδέσμου μας- τα εναπομείναντα μέλη του ΔΣ δεν συμπληρώνουν τον προβλεπόμενο από το Καταστατικό συνολικό αριθμό μελών και ως εκ τούτου ο Σύνδεσμός μας δεν μπορεί να συγκροτηθεί σε σώμα , κρίνουμε εξαιρετικά επείγουσα μια συνάντησή μας, προκειμένου να συντάξουμε την απαραίτητη αίτηση προς στην αρμόδια δικαστική αρχή , με πρόσωπα κοινής αποδοχής, από τα οποία και θα ζητήσουμε να αποτελείται η προσωρινή διοίκηση του Συνδέσμου μας , με αντικείμενο τη διεξαγωγή άμεσα αρχαιρεσιών για ανάδειξη νέας διοίκησης.

Ως συντονιστή αυτής της συνάντησης προτείνουμε τον συμπατριώτη μας Αλέξανδρο Κατσίρο, πλειοψηφήσαντα σύμβουλο στις αρχαιρεσίες της 21/2/2016.

 

Γιάννης Δρούλιας           Γιώργος Πισιμίσης