Μετά την λήξη της αρχικής προθεσμίας για υποβολή προσφορών (6/7/2015) , που συνέπεσε με το πρόσφατο δημοψήφισμα και υπήρξε άγονη, ο Σύνδεσμος των Απανταχού Ζατουνιτών συνεχίζει να αναζητεί μισθωτή για το Τουριστικό του Περίπτερο, στην περιοχή Αγίας Ελεούσας στη Ζάτουνα.

Κατόπιν τούτου παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλλουν άμεσα τις προσφορές των σε σφραγισμένους φακέλους, στα γραφεία του Συνδέσμου μας, στη Λ. Συγγρού αρ. 122 Αθήνα, υπ’ όψη προέδρου Γιάννη Δρούλια τηλ. 210 9216165 – εσωτ. 16, με την πρόθεση να λειτουργήσει το υπόλοιπο του καλοκαιριού, εφόσον είναι εφικτό.

Υπενθυμίζουμε ότι επί ποινή αποκλεισμού , οι κλειστές προσφορές πρέπει να συμπεριλαμβάνουν : 
1. Υποχρεωτική λειτουργία του περιπτέρου 3 μήνες το καλοκαίρι (Ιούλιος – Αύγουστος - Σεπτέμβριος) . Επίσης τις περιόδους Χριστουγέννων , Πρωτοχρονιάς, Πάσχα και άλλων τριήμερων εορτών και όποια άλλα Σαββατοκύριακα είναι εφικτό από το μισθωτή. 
2. Καταβολή ενοικίου τουλάχιστον 100 ευρώ / μήνα.
3. Προτάσεις βελτίωσης εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου.
Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από Τριμελή Επιτροπή του Συνδέσμου μας σε ανοιχτή Συνεδρίαση – που θα ανακοινωθεί έγκαιρα - στο γραφείο του Συνδέσμου, Λ. Συγγρού 122 Αθήνα, 1ος όροφος.

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΖΑΤΟΥΝΙΤΩΝ