Ευεργέτες

Γεννήθηκε το 1866 στην Ζάτουνα Αρκαδίας και ήταν γιος του Παναγιώτη Μαρλαφέκα ή Πράπα.