Ζάτουνα 1852-1931)

Ιδρυτής και οργανωτής του πρώτου στην Αθήνα Πρακτορείου Εφημερίδων.

Το 1911 εκλέχθηκε βουλευτής Αρκαδίας, τιμήθηκε με τον Σταυρό του Σωτήρος.