Ήταν οπλαρχηγός της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, γιός του φημισμένου χρυσοχόου επί Τουρκοκρατίας, του Ανέστη Αναστασόπουλου. Πολέμησε μαζί με τον Γιατράκο, σαν οπλαρχηγός και έπεσε ηρωϊκά μαχόμενος σε ηλικία 25 ετών στα Δερβενάκια.