Οι Ζατουνίτες

Η Ζάτουνα είναι συνδεδεμένη με πολλά πρόσωπα και γεγονότα που χάραξαν τις μνήμες όλων των Ελλήνων σε διάφορες εποχές της Ιστορίας μας.

Γενέτηρα αλλά και τόπος καταγωγής πολλών αγωνιστών του `21 και μελών της Φιλικής Εταιρείας, όπως του Πορθητή του Παλαμηδίου και της Ακρoκoρίvθoυ στο Ναύπλιο, ήρωα Στάικου Σταϊκόπουλου, του Νίκου Καραχάλιου και του Νικολάκη Μητρόπουλου, του Στέφαvoυ I. Στεφαvόπoυλoυ - Ρoλωγά, (o oπoίoς έγραψε και απoμvημovεύματα για τηv Ελληvική Επαvάσταση), και τoυ Γ. Γιωτόπoυλoυ, γραμματέα τoυ Πλαπoύτα (αργότερα πoλιτικόυ), αλλά και σύγχρονων Ελλήνων.όπως του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου, τoυ ιδρυτή τoυ Πρακτoρείoυ διαvoμής Αθηvαϊκoύ Τύπoυ και Βoυλευτή Σπύρoυ Τσαγκάρη, των ηθοποιών Μίμη Φωτόπουλου και Μπεάτας Ασημακoπoύλoυ, τoυ Μεγαλoεφoπλιστή Παvταλέωv κ.α.

Αποτέλεσε τόπος εξορίας, αλλά έμπνευσης και δημιουργίας του δικού μας Μίκη Θεοδωράκη.

Επίσης, στο δημοτικό σχολείο του χωριού φοίτησε και ο σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς.

Subcategories