Σύνδεσμος Ζατουνιτών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου των Απανταχού Ζατουνιτών για τη διετία 2010-2012 έχει ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου των Απανταχού Ζατουνιτών για τη διετία 2012-2014 έχει ως ακολούθως:

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου των Απανταχού Ζατουνιτών για τη διετία 2014-2016 έχει ως ακολούθως:

 

Έπειτα από την υπ' αριθμ. 1123/10-10-2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου των Απανταχού Ζατουνιτών ορίζεται ως ακολούθως και έχει προσωρινή διάρκεια 6 μηνών: