Κληροδοτήματα - Δωρεές

Διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος "ΔΩΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΗΤΡΌΠΟΥΛΟΥ" είναι το εκάστοτε Διοικιτικό Συνβούλιο του Συνδέσμου των Απανταχού Ζατουνιτών.

Η Διαχειριστική επιτροπή του Κληροδοτήματος Ιωάννου Οικονομόπουλου αποτελείται από:

  1. Τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου της Ζάτουνας
  2. Τον Ιερέα της Ζάτουνας
  3. Τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου της Ζάτουνας.

 

Το Κληροδότημα Π.Χ. Λυμπερόπουλου συστάθηκε το 1947 από τον Ζατουνίτη γιατρό Παναγιώτη Λυμπερόπουλο, προκειμένου, σύμφωνα με την επιθυμία του, η περιουσία του να αξιοποιηθεί για την ανέγερση Ξενοδοχείου στην Ζάτουνα.