Πολιτικοί

«Αγαπητοί πατριώτες, ξέρετε τι σημασία που ο καθένας απο μας αποδίδει στον τόπο της καταγωγής του. Αισθανόμαστε έναν ιδιαίτερο δεσμό μ'αυτόν τον τόπο και μια υπερηφάνεια από οπουδήποτε και να κατάγεται κανείς, πολύ περισσότερο όταν κατάγεται από τη Ζάτουνα, ένα μέρος ηρωϊκό, ένα μέρος ιστορικό, ένα μέρος που έχει προσφέρει στην πατρίδα το δικό του φόρο τιμής.

Ζάτουνα 1852-1931)

Ιδρυτής και οργανωτής του πρώτου στην Αθήνα Πρακτορείου Εφημερίδων.

Το 1911 εκλέχθηκε βουλευτής Αρκαδίας, τιμήθηκε με τον Σταυρό του Σωτήρος.