Ο πρώτος σύλλογος δημιουργήθηκε προπολεμικά. Ονομαζόταν "Σύνδεσμος των εν Αθήναις και Πειραιεί Ζατουνιτών". Πρώτος πρόεδρος του συλλόγου ήταν ο Παν. Λυμπερόπουλος.

Σκοπός του Συλλόγου ήταν και συνεχίζει να είναι η σύνδεση των Ζατουνιτών, όπου και αν βρίσκονται, με τη γενέτειρα Ζάτουνα, αλλά και η πραγματοποίηση έργων υποδομής σε αυτή.

Περί τα 20 χρόνια, λόγω των πολέμου, έμεινε ανενεργός. Το 1959 όμως έγινε καινούργιο καταστατικό για την "επανίδρυση" του συλλόγου. Το όνομά του το ίδιο που είχε και τότε.

Η πρωτοβουλία για την αναγέννηση του συλλόγου ανήκει στους: Κολοκοτρώνη Λεωνίδα (Βορονόφ), Κολοκοτρώνη Νικία, Κολοκοτρώνη Πολυχρόνη, Μπούτσικα Πολυχρόνη, Τριαντόπουλο Στάικο.

Στην πρώτη συνέλευση, η οποία είχε μεγάλη επιτυχία, παρεβρέθηκαν όλοι οι Ζατουνίτες καθώς και ο πρώην Πρωθυπουργός Λογοθετόπουλος, ο Κων. Τσαγκάρης (ιδιοκτήτης του Πρακτορείου Εφημερίδων) κ.α.

Πρόεδρος του συλλόγου ήταν ο Κων. Τσαγκάρης και αντιπρόεδρος ο Αθαν. Θανόπουλος.

Οι στόχοι του συνέχισαν να είναι οι ίδιοι. Ηλεκτροδότηση, ύδρευση, καθαρισμός, ασφαλτόστρωση δρόμων, πλατείες είναι μερικά από τα έργα που έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα με τη φροντίδα των μελών του και της αγάπης αυτών για τη Ζάτουνα.

Εκλογές για την ανάδειξη του επταμελούς συμβουλίου γίνονται κάθε δύο χρόνια και δικαίωμα εκλογής έχουν όλα τα τακτικά μέλη του συνδέσμου.