Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου των Απανταχού Ζατουνιτών για τη διετία 2021-2023 έχει ως ακολούθως:

 

 

Πρόεδρος Αλέξανδρος Κατσίρος
Αντιπρόεδρος Νικόλαος Κοροβέσης
Γεν.Γραμματέας Χρυσούλα Μπούτσικα
Ταμίας Αργυρώ Αθανασιάδου
Μέλη

Αικατερίνη Χατζηγιαννούλη

Μαρίνα Θεοχάρη

Θεόδωρος Μπούτσικας